Home

Field Recording

Mikrofon w Puszczy

Pomiar temperatury

Kamera w lesie

Mikrofon 320 kbps

Muzyka Nieuczesana

ZTE-680 Router w Lesie

Funbox 6 GW94/11

Funbox 6 GW94/13

Spiskowiec

Krótkofalarstwo

Projekt GW94

Projekt GW94'
Poetów jest za dużo, za mało dobrych krawców.

Tadeusz Różewicz

2023 © Krzysztof Piechota mail@piechota.pl